orolig företagare läser finansiella papper vid skrivbord, med högar av mynt framför sigSituationen är svår för många företag. Men än så länge har antalet konkurser inte överstigit det totala antalet för förra året. Foto: Tero Vesalainen/Shutterstock.com

Företagslån

Pandemin har inneburit problem för många företag, och framför allt i början ökade antalet konkurser rejält. Men senare under året ser det faktiskt bättre ut. Totalt sett har färre företag gått i konkurs än förra året. Dock är det fler anställda som berörs av årets konkurser än av fjolårets, skriver Breakit.

Konkurserna ökade snabbt under våren när covid-19 och pandemin slog till i Sverige. I mars ökade konkurserna med 25 procent från samma månad förra året, och i april med 32 procent. Det visar statistik som myndigheten Tillväxtanalys har tagit fram.

Fler konkurser 2019 än hittills i år

Men efter detta har siffrorna faktiskt haft en stadig positiv utveckling. Antalet konkurser har kontinuerligt minskat. Nu ligger siffrorna till och med lägre än antalet konkurser under 2019 och flera föregående år, berättar statistikern Lars Sundel på Tillväxtanalys.

– Efter den kraftiga ökningen av antal konkurser i våras så har de minskat kontinuerligt och ligger numera tydligt under föregående års antal.

Pandemin har drabbat företag med fler anställda

Hittills under år 2020 är antalet bolag som gått i konkurs 3 procent färre jämfört med motsvarande period 2019.

Å andra sidan är det större andel anställda som påverkas av konkurser i år än förra året. Där har ökningen varit 13 procent. Det här tyder på att de företag som gått i konkurs under 2020 har varit företag med fler anställda.

Fortsatt svårt för hotell- och restaurangbranschen

Inte överraskande är det framför allt företag inom hotell och logi som har drabbats hårt. Där har 58 företag kraschat i år, medan det bara handlade om 28 företag år 2019. Alltså är konkurserna i den branschen mer än dubbelt så många som förra året. 

Även inom restaurang, bar och catering har det skett en ökning av konkurser. Där rör det sig om 16 procent högre antal. Men det mest oroande är enligt Lars Sundell att antalet anställda som berörs. Där är ökningen uppe i hela 39 procent.